FVH facility

Disclaimer

Wij verklaren dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Wij aanvaarden dus geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website.

 

Uw privacy

Onze site is ontwikkeld conform gangbare webstandaarden. Uw persoonlijke levenssfeer is  van het grootste belang. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies. Een daarvan dient om het gebruik van deze site zo makkelijk mogelijk te maken. Een ander cookie gebruiken wij om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden. Cookies worden na 24 uur automatisch verwijderd.

 

Copyright

Deze site is zowel qua inhoud als vormgeving auteursrechtelijk beschermd. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u dus geen beelden of teksten overnemen.

Vormgeving: Atlantis Creative - Rotterdam
Tekst: L.S. van den Berg Publiciteit - Zoetermeer
Beeld: Christine van Rooijen Fotografie - IJsselstein